Þegar barn fæðist er það skráð í þjóðskrá og fær þá kennitölu. Ljósmæður senda fæðingarskýrslur til Þjóðskrár Íslands, hvort sem fæðing fer fram á sjúkrahúsi eða í heimahúsi.

Nafngjöf barns

Barn fætt erlendis

Íslenskir ríkisborgarar búsettir erlendis geta látið skrá börn sín í þjóðskrá. Fylla þarf út eyðublað A-170 Beiðni um skráningu barns sem fætt er erlendis í þjóðskrá ásamt þeim fylgiskjölum sem tilgreind eru á eyðublaðinu. Erlend fylgiskjöl verða að uppfylla þær kröfur sem tilgreindar eru hér: Upplýsingar um kröfur til erlendra skjala.

Fæðingarvottorð þurfa að vera gefin út af skráningaraðilum í viðkomandi landi. Á vottorðinu eiga að koma fram upplýsingar um fæðingardag barns, nöfn foreldra og nafn barns. Vottorð frá sjúkrahúsi er ekki fullnægjandi.  Í sumum tilvikum eru fæðingarvottorð ekki fullnægjandi og áskilur Þjóðskrá Íslands sér þá rétt til þess að óska eftir frekari gögnum um barnið, t.d. gögn um sjúkrahúsvist móður, fæðingarskýrslu, gögn um mæðraskoðun eða önnur hliðstæð gögn sem Þjóðskrá Íslands telur fullnægjandi. Þetta á sérstaklega við þegar börn eru fædd í Bandaríkjunum, Indlandi eða Úkraínu, en getur þó átt við í fleiri tilvikum eftir atvikum.

Nafn barns  er skráð í þjóðskrá eins og það er skráð á fæðingarvottorði.  Ef barni hefur ekki verið gefið nafn þegar skráning fer fram  þarf að senda fæðingarvottorð aftur þegar það hefur fengið nafn. Ef lögheimili barns er á Íslandi þarf nafn þess að uppfylla skilyrði laga um mannanöfn, nr. 45/1996.

Íslenskir ríkisborgarar búsettir erlendis geta látið skrá börn sín í þjóðskrá. Eignist giftur karlmaður sem er íslenskur ríkisborgari barn erlendis með erlendum ríkisborgara er sótt um skráningu barns hjá Þjóðskrá Íslands. Eignist ógiftur karlmaður sem er íslenskur ríkisborgari barn erlendis með erlendum ríkisborgara þá þarf að sækja um skráningu barns til Útlendingastofnunar. 

Um faðerni barna fer samkvæmt barnalögum nr. 76/2003. Þegar móðir barns er í hjúskap eða skráðri sambúð í þjóðskrá er eiginmaður hennar eða sambýlismaður skráður faðir barns samkvæmt ákvæðum barnalaga. Er barnið þá sjálfkrafa kennt til föður við skráningu í þjóðskrá.

Þegar barn telst ekki feðrað við fæðingu er það kennt til móður við skráningu í þjóðskrá. Ef foreldrar óska þess að kenna barnið til föður þarf fyrst að ganga frá faðernisviðurkenningu.

Samkvæmt barnalögum er móður skylt að feðra barn sitt. Hægt er að ganga frá faðernisviðurkenningu hjá sýslumönnum (fæðingarvottorð þarf að hafa meðferðis frá Þjóðskrá Íslands) eða með því að fylla út eyðublað á vef Þjóðskrá Íslands.

Ef foreldrar barns gifta sig eða skrá sambúð sína í þjóðskrá eftir fæðingu barns telst barnið sjálfkrafa feðrað. Kenninafni barns er síðan breytt til samræmis við skírnar- eða nafngjafarskýrslur.

Tæknifrjóvgun

Barn einhleyprar konu sem getið er með tæknifrjóvgun á Íslandi, samkvæmt lögum nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun o.fl., verður ekki feðrað samkvæmt barnalögum. Í tilfellum sem þessum þarf móðir barnsins að leggja fram staðfestingu um tæknifrjóvgun innan 6 mánaða frá fæðingu barnsins. Ef staðfesting berst ekki innan tilskilins tíma þá tilkynnir Þjóðskrá Íslands sýslumanni um ófeðrað barn sbr. ákvæði barnalaga.

Í tilfellum þar sem móðir er gift eða í sambúð þarf að leggja fram skjal sem staðfestir að getnaður hafi farið fram samkvæmt ákvæðum laga nr. 55/1996, um tæknifrjóvgun o.fl. Vert er að undirstrika að ástæða þess að Þjóðskrá Íslands kallar eftir framangreindum upplýsingum er svo unnt sé að framfylgja barnalögum nr. 76/2003 um skráningu foreldra barns. Eignist kona, í hjónabandi eða skráðri sambúð, barn sem ekki er getið við tæknifrjóvgun samkvæmt lögum nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun o.fl., t.d. með tæknifrjóvgun sem fer fram erlendis, eiga almennar reglur barnalaga um faðerni við.

Upplýsingar um kröfur til erlendra skjala

Eyðublöð v/skráningar barns


Leit

Leit