Hvað er brunabótamat?

Brunabótamat tekur til þeirra efnislegu verðmæta húseignar sem eyðilagst geta í eldi og miðast við byggingarkostnað að teknu tilliti til aldurs, slits, viðhalds og ástands eignar. Það er vátryggingarfjárhæð og grundvöllur lögbundinnar brunatryggingar.

Miðað er við að vátryggingin taki til húseignar ásamt venjulegu fylgifé slíkrar eignar að viðbættum eðlilegum kostnaði sem matskerfi og verklagsreglur Fasteignaskrár Íslands mæla fyrir um á hverjum tíma. Í 4. grein reglugerðar um lögboðna brunatryggingu húseigna, númer 809/2000, er talið upp til hvaða byggingarþátta og annarra þátta vátrygging skuli ætíð ná og tillit skuli tekið til í brunabótamati.

Virðisaukaskattur er reiknaður á allan byggingarkostnað sem tilheyrir brunabótamati, nema á vinnu manna á byggingarstað fyrir íbúðarhús og bílageymslur sem tilheyra þeim, en þar er dreginn frá sá hluti virðisaukaskatts sem fæst endurgreiddur eða 60%.

Tilgangur

Tilgangur brunabótamats er að finna vátryggingarfjárhæð húseigna sem iðgjöld brunatrygginga taka mið af.

Brunatrygging er ætluð til þess að eigandi fái tjón sitt bætt ef húseign hans brennur. Lögbundna brunatryggingin tekur aðeins til húseignar, en ekki til innbús, staðsetningarverðmætis eða kostnaðar við frágang lóðar. Fasteignaeigendur þurfa að tryggja innbú sitt sérstaklega, kjósi þeir að láta brunatryggingu ná til þess.

Samhliða innheimtu brunatryggingaiðgjaldsins vegna húseignarinnar eru innheimt opinber gjöld sem lögð eru á alla húseigendur og miðast við brunabótamat. Þessi gjöld eru meðal annars forvarnargjald sem rennur í Ofanflóðasjóð, sem er forvarnar- og mannvirkjagerðarsjóður, viðlagatryggingagjald, sem rennur til Viðlagatryggingar Íslands og bætir tjón á húseignum vegna náttúruhamfara og að lokum svokallað brunabótamatsgjald sem rennur til Fasteignaskrár Íslands fyrir þá umsýslu að halda skrá um brunabótamat og viðhald þess.

Húseign skal metin brunabótamati ekki síðar en fjórum vikum eftir að byggingu hennar lauk eða eftir að hún er tekin í notkun. Eigandi ber ábyrgð á að óska eftir brunabótamati. Í skipulagssjóð rennur skipulagsgjald sem er 0,3% af brunabótamati nýbygginga. Vefur Skipulagsstofnunar.  

Í lögum um brunatryggingar er ekki gert ráð fyrir því að brunabótamat þjóni hlutverki lánaviðmiðs. Þó hefur brunabótamat í miklum mæli verið notað sem viðmið um veðhæfni fasteigna fyrir lánveitingar.

Uppfærsla mats

Brunabótamat er uppfært mánaðarlega í samræmi við breytingar á byggingarvísitölu. Upplýsingar um byggingavístölu er hægt að finna á vef Hagstofu Íslands á www.hagstofa.is og skal velja grunn frá 1987.

Einnig breytist brunabótamat árlega samkvæmt þeim breytingum sem orðið hafa á byggingarkostnaði hinna ýmsu tegunda húseigna næstliðið ár að teknu tilliti til útreiknaðra eða áætlaðra afskrifta, samanber:
Reglugerð um lögboðna brunatryggingu húseigna númer 809/2000

Skýrsla um afskriftir brunabótamats 
Skýrsla um brunabótamat 2014 

 


Leit

Leit