Fasteignir, hluta þeirra og einstök mannvirki skal skrá í fasteignaskrá lögum samkvæmt. 

Skilgreiningu á fasteign má finna í 3. grein laga um skráningu og mat fasteigna en samkvæmt henni er fasteign afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum og ólífrænum hlutum þess, réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt.

Nýjar lóðir ber að skrá í fasteignaskrá sem nýjar fasteignir.  Skráning mannvirkis, eins eða fleiri, á lóð telst ekki vera skráning á nýrri fasteign.  Mannvirkið eða mannvirkin verða þá hluti þeirrar fasteignar sem lóðin er.  Sé ætlunin hins vegar að gera hluta lóðar (með eða án mannvirkis) að sjálfstæðri fasteign þarf að sækja um stofnun hennar í fasteignaskrá.  Sama gildir ef skipta á húsi upp í séreignarhluta í fjöleignarhúsi skv. lögum um fjöleignarhús.

Greiða skal gjald fyrir skráningu nýrrar fasteignar í fasteignaskrá sbr. 24. gr. laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001.


Leit

Leit