Sækja þarf um stofnun nýrrar fasteignar hjá viðkomandi sveitarfélagi.  Ný fasteign getur verið ný lóð, séreignarhluti í lóð (fjöleign) eða séreignarhluti í fjöleignarhúsi.

Hvernig er farið að?

Þegar landeigandi ákveður að skipta upp landi í fleiri fasteignir þarf hann að sækja um skráningu þeirra hjá viðkomandi sveitarfélagi.  Byggingarfulltrúinn forskráir fasteignina i fasteignaskrá en sú skráning er staðfest af þinglýsingarstjóra sýslumanns.  Ekki er lengur þörf á að fara með stofnskjal í þinglýsingu eftir 1. janúar 2009.  Greiða skal gjald fyrir skráningu nýrrar fasteignar í fasteignaskrá.

Ef stofna á nýja fasteign sem er séreignarhluti í fjöleignarhúsi er sótt um skráningu nýrrar fasteignar auk þess sem útbúa þarf eignaskiptayfirlýsingu sbr. lög um fjöleignarhús nr. 26/1994.  Hentugast er að sækja um þá skráningu um leið og eignaskiptayfirlýsingunni er skilað inn til byggingafulltrúa viðkomandi sveitarfélags. 

Eignaskiptayfirlýsing tekur gildi við þinglýsingu.

Við samruna fleiri fasteigna þarf að gæta þess að sama eignarhald (sami eigandi) sé á þeim fasteignum sem sameina á.  Á sama hátt þurfa veðbönd eignanna að vera samrýmanleg.  Þetta þarf að vera frágengið áður en sótt er um samruna fasteigna.

Eyðublöð vegna fasteigna


Leit

Leit