Ýmsir kóðar

Húsaflokkun (mhl.gerd, faste.gjlfl):

  0     Útihús
  1     Einbýlishús
  2     Sérbýlishús
  3     Sambýlishús
  4     Bílskúr/skúr
  5     Sumarhús
  6     Versl/skrifstofuhús
  7     Iðnaðarhús
  8     Vörugeymsla
  9     Sérhæfð eign

 

Byggingastig:


  1     Byggingar- og framkvæmdaleyfi
  2     Undirstöður
  3     Burðarvirki reist
  4     Fokheld bygging
  5     Tilbúið til innréttingar
  6     Fullfrágengið án lóðarfrágangs
  7     Fullgerð notaeining
              
             
 
Efni útveggja (bygg.efnu) og efni burðargrindar (bygg.efnb):

  1     Steypa
  2     Holsteinn
  3     Múrsteinn
  4     Forsteypt
  5     Timbur
  6     Stál
  7     Steypt + timbur
  8     Steypt + hlaðið
  9     Steypt + málmur
  0     Annað
 
Upphitun, veita (bygg.upph_v):

  1     Hitaveita
  2     Olíukynding
  3     Rafmagnskynding
  4     Fjarhitun
               
Upphitun, kerfi (bygg.upph_k):

  1     Miðstöð
  2     Lofthitun
  3     Geislahitun
  4     Þilofnar
  Auður   Vantar
 
Skattflokkur (faste.sktfl):

  A    Skattflokkur A 
  B    Ríkiseignir
  C    Skattflokkur B
  0     Undanþegið fasteignaskatti
Tegund lands (land.gerd):

  J     Jörð
  L    Lóð
  S    Þjóðlendur (áður: Skiki (lóð))
Eigendakóði lands (land.eigul):

  1     Einstaklingur
  2     Félag, sjóður, stofnun
  3     Sveitarfélag
  4     Stofnun á vegum sveitarfélags
  5     Ríkissjóður
  6     Ríkisstofnun
  7     Ýmsir
  8     Umdeilt, óvíss eignarréttur
  9
 
Matsaðferð húss (faste.teghs):

  B     Bílskúr
  E     Einbýlishús
  F     Fjölbýlishús
  G     Hlunnindi/ræktun
  H     Handmatshús
  J      Jörð
  U     Útihús
 
Uppruni brunabótamats (faste.uppruni):

  1     Fasteignamat ríkisins
  2     Dómkv. matsmenn
  3     Véltenging
  4     Breytt véltenging
  5     Tryggingafélag (vélflutt)
  6     Tryggingafélag (innslegið)
  7     Af lista (innslegið)
  8     Af lista (vélreiknað)
              
 

Tegund eiganda 

001   Eigandi
101   Ábúandi
201   Umráðandi / Gjaldandi