Skráning fasteigna

Fasteignir, hluta þeirra og einstök mannvirki á að skrá í fasteignaskrá samkvæmt lögum. 

Fasteign er afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum og ólífrænum hlutum þess, réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum sem eru varanlega skeytt við landið. 

Nýjar lóðir á að skrá í fasteignaskrá sem nýjar fasteignir. Skráning mannvirkis, eins eða fleiri, á lóð telst ekki vera skráning á nýrri fasteign. Mannvirkið eða mannvirkin verða þá hluti þeirrar fasteignar sem lóðin er. Ef hins vegar á að gera hluta lóðar (með eða án mannvirkis) að sjálfstæðri fasteign þarf að sækja um stofnun hennar í fasteignaskrá. Sama gildir ef skipta á húsi upp í séreignarhluta í fjöleignarhúsi.

Greiða á gjald fyrir skráningu nýrrar fasteignar í fasteignaskrá.

Skráning staðfanga

Nánar um skráningu staðfanga

Skoða nánar

Eyðublöð

Eyðublöð fasteigna og landeigna

Sjá nánar

Lög og reglugerðir

Lög og reglugerðir um skráningu og mat fasteigna

Nánar um lög og reglugerðir