Um fasteignaskrá

Athugið!
Fasteignaskrá geymir allar grunnupplýsingar um landeignir og mannvirki sem á þeim standa.

Í fasteignaskrá er að finna upplýsingar um stærðir landeigna og mannvirkja, upplýsingar um byggingarefni og lýsingu á viðkomandi mannvirki, auk fasteigna- og brunabótamats. Fasteignaskrá geymir til viðbótar upplýsingar um þinglýst réttindi, svo sem um eigendur, veðbönd og kvaðir.

Opinn og læstur aðgangur

Veittur er aðgangur að grunnupplýsingum á borð við stærð fasteignar, brunabótamat og fasteignamat á opnu svæði. Gefinn er kostur á að nálgast ítarlegri upplýsingar um lóðir og mannvirki í læstum aðgangi.

Hvað er fasteignaskrá?

Fasteignaskrá er gagna- og upplýsingakerfi sem Þjóðskrá annast. Skráin geymir upplýsingar um fasteignir og réttindi sem þeim tengjast. Fasteignaskrá er ein altæk skrá fyrir mörg stjórnvöld og leysir af hólmi fasteignaskrár sveitarfélaga og þinglýsingabækur sýslumanna um fasteignir.

Hver annast skráningu í fasteignaskrá?

Ýmsir aðilar koma að skráningu upplýsinga í fasteignaskrá:

1. Aðgangur að þinglýsingarkerfi fyrir starfsmenn sýslumannsembætta.
2. Aðgangur að Bygging fyrir starfsfólk byggingarfulltrúa sveitarfélaga.
3. Aðgangur að álagningarkerfi fasteignagjalda fyrir starfsfólk álagningardeilda sveitarfélaga.

Þjóðskrá sér um skráningu á brunabóta- og fasteignamati ásamt forsendum þess. Byggingarfulltrúar sveitarfélaga skrá landeignir og mannvirki og sýslumannsembætti skrá og þinglýsa skjölum rafrænt í þinglýsingarhluta fasteignaskrár. Sumar tegundir upplýsinga eru aðeins færðar í skrána með samvinnu allra ofangreindra skráningaraðila.

Aðgangur að skrám

Tenging við vefþjónustur

Hægt er að tengja upplýsingar úr fasteignaskrá beint inn í önnur tölvukerfi með því að nýta vefþjónustu. Til þess að fá slíka tengingu þarf umsækjandi (fyrirtæki eða stofnun) að hafa rafræn skilríki frá viðurkenndum vottunaraðila til auðkenningar.
Eyðublöð sérvinnslu fasteignaskrár
Gjaldskrá Þjóðskrár