Þinglýsingakerfi

Fræðsluefni

 • Fasteignaskrá er grundvöllur þinglýsingarbókar fasteigna og Þjóðskrá Íslands þróar og rekur þinglýsingarkerfi sem sýslumannsembættin nota. Sýslumannsembætti skrá og þinglýsa skjölum rafrænt í þinglýsingarhluta fasteignaskrár og geta notendur leitað aðstoðar og upplýsinga hjá Stjórnsýslusviði Þjóðskrár Íslands vegna notkunar á kerfinu.

  Þinglýsingarhandbók 

  Sótt er um aðgang að kerfinu á eyðublaði F-681

  Mikilvægt er að upplýsa aðgangsþjónustu á skra@skra.is ef breyta þarf eða fella niður aðgang vegna breytinga á starfsmannahaldi.

  Sé misræmi á skráningu fasteignar á milli þinglýsingabókar og fasteignaskrár tilkynna sýslumannsembættin það á eyðublaði F-680

  Hér er að finna yfirlit yfir fjölda staðfestra eigna í þinglýsingarkerfi Þjóðskrár Íslands. Staðfesting felur það í sér að stuðst er við skráningu í fasteignaskrá þegar skjölum sem varða eignina er þinglýst.  

  Sundurliðun á innfærslum 24. júní 2016
  Yfirlit yfir innfærslur 24. júní 2016

 • Á fundi ríkisstjórnar Íslands 4. nóvember 2011 var ákveðið að undirbúningur rafrænna þinglýsinga yrði hafinn og fjármálaráðuneyti, innanríkisráðuneyti (nú dómsmálaráðuneyti) og Þjóðskrá Íslands falið að stýra þeirri vinnu. Í framhaldi var tekin ákvörðun um að setja í gang tilraunaverkefni um rafræna þinglýsingu veðskjala og annarra skjala sem þeim tengjast með það fyrir augum að auka sjálfvirkni og hagkvæmni við þinglýsingar.

  Þinglýsing rafrænna skjala, greiningarskýrsla 2010, sjá ýmsar skýrslur

Athugið

01

Fasteignaskrá er grundvöllur þinglýsingarbókar fasteigna  og Þjóðskrá Íslands þróar og rekur þinglýsingarkerfi sem sýslumannsembættin nota.