Kjósendur á kjörskrárstofni fyrir alþingiskosningar 29. október 2016.

 

Sveitarstjórnir semja kjörskrár eftir kjörskrárstofnum sem Þjóðskrá Íslands lætur þeim í té. Á stofnum þeim, sem hún hefur unnið vegna alþingiskosninganna 29. október 2016, eru 246.515 kjósendur og er fjöldi karla og kvenna svo til jafn. Konur eru 123.627 en karlar 122.888. Í endanlegri tölu kjósenda á kjörskrá, sem birt verður í skýrslu um kosningarnar, verður tekið tillit til tölu látinna og þeirra sem fá nýtt ríkisfang eftir að kjörskrárstofnar voru unnir, svo og breytinga sem verða á kjörskrá vegna leiðréttinga.

Við alþingiskosningarnar 27. apríl 2013 voru 237.807 kjósendur á kjörskrá og nemur fjölgunin 8.708 eða 3,7%. Kjósendur á kjörskrárstofni fyrir alþingiskosningarnar 2013 voru 237.957 og miðað við þá tölu fjölgar kjósendum um 3,6%.
Kjósendur á kjörskrárstofni nú með lögheimili erlendis eru 13.841 eða 5,6% kjósendatölunnar og hefur þeim fjölgað um 1.084 frá síðustu alþingiskosningum eða um 8,5%. Kjósendum með lögheimili hér á landi fjölgar um 7.474 eða 3,3%.
Þeir sem vegna aldurs fá nú að kjósa í fyrsta sinn til Alþingis eru 15.743 eða 6,4% af kjósendatölunni. 

 

Samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 á kosningarrétt hver íslenskur ríkisborgari sem náð hefur 18 ára aldri þegar kosning fer fram og á lögheimili hér á landi. Íslenskur ríkisborgari, sem náð hefur 18 ára aldri og átt hefur lögheimili hér á landi, á og kosningarrétt í átta ár frá því hann flutti lögheimili af landinu, talið frá 1. desember næstum fyrir kjördag. Slíkur ríkisborgari á og kosningarrétt hér á landi eftir þann tíma, enda sé um það sótt). Ákvörðun um að einhver sé þannig á kjörskrá tekinn gildir í fjögur ár eftir að umsókn var lögð fram. Nú eru á kjörskrárstofnum 652 kjósendur sem svo stendur á um.

 

Hver maður er tekinn á kjörskrá í því sveitarfélagi þar sem hann átti lögheimili samkvæmt íbúaskrá fimm vikum fyrir kjördag, nú 24. september.


Kjörskrárstofn í tölum vegna alþingiskosninga 2016

Kosningavefur innanríkisráðuneytis

Vakin er athygli á því að Hagstofa Íslands gefur út endanlegar kosningaskýrslur. Tölulegar upplýsingar í kjörskrárstofni endurspegla ekki endanlega kjörskrá.


Leit

Leit