Fasteignir01. júní 2021

7,4% hækkun á fasteignamati á milli ára

Heildarmat fasteigna á Íslandi hækkar um 7,4% frá yfirstandandi ári og verður 10.340 milljarðar króna, samkvæmt nýju fasteignamati Þjóðskrár fyrir árið 2022. Mest er hækkun fasteignamats á Vestfjörðum.

Heildarmat fasteigna á Íslandi hækkar um 7,4% frá yfirstandandi ári og verður 10.340 milljarðar króna, samkvæmt nýju fasteignamati Þjóðskrár fyrir árið 2022. Þetta er umtalsvert meiri hækkun en tilkynnt var um fyrir ári síðan þegar fasteignamat hækkaði um 2,1% á landinu öllu.

Mest hækkun á Vestfjörðum
Heildarfasteignamat á höfuðborgarsvæðinu hækkar um 8% en um 5,9% á landsbyggðinni. Mesta hækkunin er á Vestfjörðum eða um 16,3%, hækkunin er 8,6% á Norðurlandi vestra, 6,7% á Suðurlandi, 6,6% á Austurlandi, 5,1% á Suðurnesjum, 4,8% á Vesturlandi og 4,2% á Norðurlandi eystra. Af einstaka bæjarfélögum hækkar heildarfasteignamat mest Í Bolungarvík eða um 22,8%, um 18,9% í Ísafjarðarbæ og um 15,3% í Vesturbyggð. Mesta lækkunin er í Skorradalshreppi þar sem fasteignamatið lækkar um 2,6%.
„Við erum að sjá nokkuð meiri hækkun á fasteignamati heilt yfir landið en fyrir ári síðan sem er í takt við þróun fasteignaverðs á tímabilinu febrúar 2020 til febrúar 2021. Fyrir ári síðan ríkti nokkur spenna um hvaða áhrif Covid-19 myndi hafa á matið en við sjáum að aðrir þættir eins og lægri vextir hafa haft talsverð áhrif á fasteignamarkaðinn og þar með fasteignamatið,“ segir Margrét Hauksdóttir forstjóri Þjóðskrár um fasteignamatið sem Þjóðskrá gefur út. Almennt eru litlar breytingar á aðferðarfræði fasteignamats á milli ára að þessu sinni.

Myndræn framsetning á vef
Á vef Þjóðskrár www.skra.is má fletta upp breytingum á fasteignamati milli ára auk þess sem mikil áhersla hefur verið lögð á myndræna og notendavæna framsetningu á nýju fasteignamati. Þannig geta eigendur fasteigna og aðrir bæði kynnt sér breytingar á einstökum eignum sem og þróun á milli ára eftir landsvæðum og mismunandi tegundum eigna. Upplýsingar um breytingar á fasteignamati eru nú settar fram á kortagrunni en auk þess hefur verið birt vefsjá fyrir matssvæði íbúðarhúsnæðis, sumarhúsa og atvinnuhúsnæðis sem sýnir staðsetningu matssvæða og breytingar á milli ára.

Íbúðamat hækkar mest í Akrahreppi
Samanlagt mat íbúða á öllu landinu hækkar um 7,9% á milli ára og verður alls 7.221 milljarðar króna, þar af hækkar sérbýli um 8,2% á meðan fjölbýli hækkar um 7,7%. Almennt er hækkun á íbúðarmati á höfuðborgarsvæðinu 8,9% en 5,2% á landsbyggðinni.
Fasteignamat íbúða hækkar mest í Bolungarvíkurkaupstað en þar hækkar íbúðarmatið um 30,7%, í Kjósarhreppi um 29,4% og 23,6% í Ísafjarðarbæ. Eina sveitarfélagið þar sem íbúðarmatið lækkar á milli ára er í Grundarfjarðarbæ en þar lækkar matið um 0,5%.
Fasteignamat atvinnuhúsnæðis hækkar um 6,2% á landinu öllu; um 5,4% á höfuðborgarsvæðinu en um 8,0% á landsbyggðinni.

Fasteignamat sumarhúsa hækkar um rúm 4%
Fasteignamat sumarhúsa fyrir árið 2022 hækkar að meðaltali um 4,1% þegar litið er á landið í heild. Mesta hækkunin er á höfuðborgarsvæðinu þar sem sumarhús hækka um 9,4% en minnst á Vesturlandi þar sem hækkunin er 1,2%. Fasteignamat sumarhúsa á meðal sveitarfélaga hækkar mest í Kópavogi þar sem mati hækkar um 14,7% en mest lækkun er í Skorradalshreppi en þar lækkar fasteignamatið um 3,4%.

Nánari upplýsingar um fasteignamat 2022
Eigendur fasteigna geta frá 15. júní nálgast tilkynningarseðil um mat á eignum sínum í pósthólf sitt á www.island.is. 
Langflestar fasteignir eru endurmetnar árlega út frá nýjustu matsforsendum og byggir meðal annars á upplýsingum úr þinglýstum kaupsamningum auk fjölmargra annarra þátta sem hafa áhrif á verðmæti fasteigna. Nýja fasteignamatið miðast við verðlag fasteigna í febrúar 2021. Það tekur gildi 31. desember 2021 og gildir fyrir árið 2022. Frestur til að gera athugasemdir við nýtt fasteignamat er til 30. desember 2021.Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar