Athugið!
Flutning þarf að tilkynna innan 7 daga. Ekki er heimilt að skrá lögheimilisflutning lengra aftur í tímann en 14 daga, sbr. lög um lögheimili og aðsetur, nema hægt sé að framvísa gögnum sem staðfesta búsetu þína aftur í tímann, þá aldrei lengur en eitt ár aftur í tímann frá þeim degi þegar beiðni er lögð fram, sbr. 4. mgr. 16. gr. laganna. Gögn sem staðfesta búsetu geta til dæmis verið undirritaður leigusamningur, hita- og rafmagnsreikningur eða önnur gögn sem staðfesta búsetu frá tilgreindum tíma. Nafn og kennitala ásamt tilgreindu heimilisfangi og dagsetning verða að koma fram í þessum gögnum.

Flutning er hægt að tilkynna rafrænt eða með því að mæta í afgreiðslu Þjóðskrár í Reykjavík eða á Akureyri. Vinsamlegast athugið að framvísa þarf löggildum skilríkjum: vegabréfi, íslensku ökuskírteini eða nafnskírteini.

Einstaklingar geta ekki tilkynnt flutning lögráða barna sinna eða foreldra.

Einungis er heimilt að skrá lögheimili í íbúðarhúsnæði og þarf húsnæðið að vera komið á byggingarstig 4.

Póstfang

Athugið að einnig þarf að tilkynna flutning hjá Póstinum

Tilkynna

Skoða skráningu í þjóðskrá á Ísland.is

Á mínum síðum á Ísland.is má sjá yfirlit yfir lögheimilisskráningu.

Mínar síður á Ísland.is

Panta vottorð

Panta búsetuvottorð, fæðingarvottorð eða önnur vottorð frá Þjóðskrá.

Sjá vottorðaumsóknir

Flutningur fyrirtækja

Tilkynning vegna flutnings fyrirtækja / félaga er á vef Ríkisskattstjóra

Sækja um