Barn fætt á Íslandi

Athugið!
Tilkynning um fæðingu berst frá heilbrigðisstofnun eða ljósmóður til Þjóðskrár.

Börn fædd á Íslandi eru því skráð í þjóðskrá skömmu eftir fæðingu.

Upplýsingar um foreldra barns eru skráðar. Móðir barns er skráð samkvæmt upplýsingum á fæðingartilkynningu. Ef móðir er í hjúskap eða í skráðri sambúð með lýstum föður þá er maki skráður faðir barns. Barnið er þá sjálfkrafa kennt til föður við skráningu í þjóðskrá. Séu mæður tvær og í hjúskap eða skráðri sambúð, þá gilda aðrar reglur, sjá Foreldrar og forsjá hér neðar. Ef móðir er ekki í hjúskap/skráðri sambúð við fæðingu barns þá telst barn ófeðrað. Móður er skylt að feðra barn sitt, sjá nánar Skráning foreldra.

Upplýsingar um forsjármenn barns eru skráðar. Sé móðir í hjúskap eða skráðri sambúð með lýstum föður þá er hún og maki skráð með sameiginlega forsjá við fæðingu. Ef móðir er hvorki í hjúskap né skráðri sambúð með lýstum föður við fæðingu barns þá fer hún ein með forsjá barns. Forsjá breytist ekki sjálfkrafa þótt barn sé feðrað síðar.

Barnið mitt í þjóðskrá

Hvað er skráð um barnið mitt í þjóðskrá?

Sjá nánar

Skylda að skrá nafn

Það er skylda að gefa barni nafn innan sex mánuða frá fæðingu. 

Nafngjöf barns

Skoða skráningu í þjóðskrá á Ísland.is

Mínar síður á Ísland.is