Laus störf hjá Þjóðskrá Íslands

Deildarstjóri almannaskráningar. Reykjavík

Almannaskráningardeild er 14 manna deild sem sér um skráningu og upplýsingagjöf úr þjóðskrá. Þar eru allar upplýsingar um lífsferil einstaklinga skráðar. Rétt skráning í þjóðskrá er grunnur allra réttinda einstaklinga í samfélaginu. Starfið felst í daglegri stjórnun og eftirliti með skráningu í þjóðskrá, útgáfu vottorða og gerð og þróun gæðaferla og verklagsreglna. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
 • Marktæk stjórnunarreynsla 
 • Þekking og reynsla af gæðamálum, greiningu og gerð verkferla 
 • Góð færni til að greina og finna lausnir til úrbóta
 • Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
 • Góð kunnátta í íslensku og hæfni til að miðla upplýsingum í rituðu og töluðu máli. 
 • Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg.
 • Þekking á umhverfi upplýsingaöryggis er kostur.
 • Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera lausnamiðaður. Um er að ræða fullt starf á starfsstöð stofnunarinnar í Reykjavík og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið sjh@skra.is og Sólveig J. Guðmundsdóttir, sviðsstjóri Þjóðskrársviðs hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið sjg@skra.is  

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017. 

Deildarstjóri þjónustuvers. Reykjavík

Þjónustuver Þjóðskrár Íslands sér um afgreiðslu og upplýsingagjöf til viðskiptavina. Afgreiðslur stofnunarinnar eru staðsettar í Reykjavík og á Akureyri og símaver á Akureyri. Starfið felst í daglegri verkstjórn þjónustuvera. Í starfinu felst m.a. að tryggja framúrskarandi þjónustu í framlínu ÞÍ og annast gerð verklagsreglna þjónustuvers. Einnig felst í starfinu umsjón með vinnslu bakvinnsluverkefna sem falin eru þjónustuveri. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi 
 • Marktæk stjórnunarreynsla 
 • Reynsla af rekstri þjónustuvers æskileg
 • Þekking og reynsla af gæðamálum, greiningu og gerð verkferla 
 • Góð færni til að greina og finna lausnir til úrbóta
 • Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
 • Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
 • Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg
 • Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera lausnamiðaður.

Um er að ræða fullt starf á starfsstöð stofnunarinnar í Reykjavík og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið sjh@skra.is og Sólveig J. Guðmundsdóttir, sviðsstjóri Þjóðskrársviðs hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið sjg@skra.is

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017.  

Lögfræðingur. Reykjavík

Um er að ræða starf á stjórnsýslusviði sem felst m.a. í úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna á fag- og framleiðslusviðum Þjóðskrár Íslands s.s. á sviði fasteignaskráningar og skráningar í þjóðskrá. Starfið felur í sér málsmeðferð vegna stjórnsýslumála er varða verkefni stofnunarinnar, ráðgjöf innan sem utan stofnunar og samskipti og þjónustu við önnur stjórnvöld, sveitarfélög og almenning. Í starfinu getur einnig falist gerð gæðaferla, verklagsreglna og ritun umsagna við lagafrumvörp og reglugerðardrög. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
 • Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
 • Góð almenn tölvukunnátta og skilningur á upplýsingatækni.
 • Góð kunnátta í íslensku og hæfni til að miðla upplýsingum í rituðu og töluðu máli. 
 • Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg.
 • Þekking og reynsla tengd starfsemi Þjóðskrár Íslands, s.s. á sviði eignaréttar og persónuréttar er kostur.
 • Reynsla af gerð lagafrumvarpa er kostur.
 • Þekking á umhverfi gæðastjórnunar upplýsingaöryggis er kostur.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera ríka þjónustulund, hefur sýnt fram á framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og hefur metnað fyrir verkefnum hverju sinni. Viðkomandi þarf að vera vandvirkur, hafa mikla skipulagshæfileika og getu til að leysa verkefni sjálfstætt og í teymisvinnu. 

Um er að ræða fullt starf og verður ráðið í starfið frá 1. apríl n.k. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017.
Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið sjh@skra.is og Ástríður Jóhannesdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið aj@skra.is

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017.  

Starfsmenn á fasteignaskrársvið. Reykjavík og Akureyri 

Helstu verkefni eru yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, skráning og skoðun mannvirkja, útreikningur fasteignamats og brunabótamats, skráning landfræðilegra upplýsinga, vinnsla í sérhæfðum tölvukerfum, samskipti við fasteignaeigendur og sveitarfélög auk gæða- og þróunarstarfs. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi, til að mynda iðnmeistari, byggingafræðingur, verkfræðingur, landfræðingur
 • Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur
 • Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er æskileg
 • Æskilegt að hafa lokið námskeiði í gerð eignaskiptayfirlýsinga 
 • Reynsla af landupplýsingakerfum
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
 • Framúrskarandi færni  í mannlegum samskiptum
 • Talnaglöggur 
 • Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku

Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg

Leitað er að einstaklingi sem hefur góða skipulagshæfileika, sýnir frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum og hefur ríka þjónustulund. 

Um er að ræða full störf á starfsstöðum stofnunarinnar í Reykjavík og Akureyri. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið sjh@skra.is og Guðjón Steinsson, deildarstjóri fasteignaskrársviðs hjá Þjóðskrá Íslands í gegnum netfangið gs@skra.is  
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.isUmsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017. 

Verkefnastjóri í rafrænni stjórnsýslu. Reykjavík

Um er að ræða starf á sviði rafrænnar stjórnsýslu. Meginverkefni sviðsins snúa að þróun og rekstri hugbúnaðar undir merkjum upplýsinga- og þjónustuveitunnar Ísland.is. Starfið er fjölbreytt og felst meðal annars í að greina ný þróunarverkefni og stýra þeim, veita ráðgjöf til ráðuneyta, stofnana, þjónustuveitenda og notenda, ásamt því að bregðast við rekstrarvandamálum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Próf á háskólastigi, tölvunarfræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun upplýsingatækniverkefna
 • Frumkvæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfni til að miðla upplýsingum í rituðu og töluðu máli 

Um er að ræða fullt starf og verður ráðið í starfið frá 1. apríl n.k. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Leitað er að traustum einstaklingi sem tekur ábyrgð á verkefnum, heldur þeim á áætlun og fylgir þeim eftir til loka. Viðkomandi þarf að hafa skipulagshæfileika, vera lausnamiðaður og geta unnið eftir skilgreindum gæða- og öryggisferlum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands sjh@skra.is  og Halla Björg Baldursdóttir, sviðsstjóri rafrænnar stjórnsýslu hjá Þjóðskrá Íslands hbb@skra.is

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017. 

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Laus störf hjá Þjóðskrá Íslands eru auglýst á Starfatorginu þegar svo ber undir. Á Starfatorginu er að finna upplýsingar um laus störf hjá ríkinu.
Starfatorgið 


Leit

Leit