Athugið!
Til þess að hægt sé að skrá flutninginn þarf einnig að koma í eigin persónu í afgreiðslu Þjóðskrár í Reykjavík eða Akureyri eða til næsta lögregluembættis og framvísa löggildum skilríkjum.

Tilkynna á flutning innan 7 daga eftir komu til landsins. Ekki er heimilt að skrá lögheimilisflutning lengra aftur í tímann en 14 daga, sbr. lög um lögheimili og aðsetur, nema hægt sé að framvísa gögnum sem staðfesta búsetu þína aftur í tímann, þá aldrei lengur en eitt ár aftur í tímann frá þeim degi þegar beiðni er lögð fram, sbr. 4. mgr. 16. gr. laganna. Gögn sem staðfesta búsetu geta til dæmis verið undirritaður leigusamningur, hita- og rafmagnsreikningur eða önnur gögn sem staðfesta búsetu frá tilgreindum tíma. Nafn og kennitala ásamt tilgreindu heimilisfangi og dagsetning verða að koma fram í þessum gögnum.

Flutning frá Íslandi þarf að tilkynna innan 7 daga. Hægt er að tilkynna flutninginn rafrænt eða í afgreiðslu Þjóðskrár í Reykjavík eða Akureyri gegn framvísun löggildra skilríkja. Flytji hjón eða sambúðarfólk frá Íslandi þarf maki að samþykkja flutninginn. 

Flutning milli Norðurlanda þarf ávallt að tilkynna í eigin persónu hjá hlutaðeigandi skráningarskrifstofu í því landi sem flutt er til.

Athugið að ef annar aðili í sambúð flytur til útlanda þá er sambúð slitið í þjóðskrá með þeim réttaráhrifum sem slíkt felur í sér t.a.m. ef viðkomandi eiga börn saman þá má ekki slíta sambúð nema að búið sé að ganga frá forsjá.

Skráning aðseturs

Hægt er að skrá aðsetur innanlands til dæmis vegna náms eða veikinda

Nánar um aðsetur

Dulið lögheimili

Einstaklingur og fjölskylda á sama lögheimili getur óskað eftir því að fá lögheimili sitt dulið.

Nánar um dulið lögheimili

Skoða skráningu í þjóðskrá á Ísland.is

Á mínum síðum á Ísland.is má sjá yfirlit yfir lögheimilisskráningu.

Mínar síður á Ísland.is

Póstfang

Athugið að einnig þarf að tilkynna flutning hjá Póstinum

Tilkynna