Úrtak úr þjóðskrá

Heimild til úrtaksvinnslu úr þjóðskrá

Athugið

Notkun upplýsinga verður bundin við þann tilgang sem nánar er tilgreindur í þessari umsókn. Notkun sem ekki samræmist tilgreindum tilgangi er með öllu óheimil.

Umsækjandi skal gæta vel að öryggi upplýsinga. Óheimilt er að miðla upplýsingum til annarra aðila en fram kemur í umsókn þessari.

Þjóðskrá Íslands ber ekki ábyrgð á misnotkun upplýsinga eða vanefndum af hálfu verkbeiðanda. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að gera athugasemdir við ranga eða misvísandi túlkun og misnotkun gagna/úrvinnslu.

Einungis er heimilt að nota vinnsluna af umsækjanda og verkbeiðanda í þeim tilgangi sem lýst er í umsókn.
Um framkvæmd úrtaksins, varðveislu og eyðingu gagna gilda ákvæði laga um persónuvernd nr. 90/2018.

Virða skal rétt manna sem andmæla því að nöfn þeirra séu notuð í markaðssetningarstarfsemi sbr. ákvæði reglna um bannskrá nr. 36/2005. Verði tafir á framkvæmd úrtaksins skal samkeyra nafnaskrá úrtaksins aftur við bannskrá Þjóðskrár Íslands.

Gjald fyrir úrtaksvinnslur er samkvæmt gildandi gjaldskrá Þjóðskrár Íslands hverju sinni. Gjalddagi er í næsta mánuði eftir samþykkt umsóknar.

Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að birta lista yfir samþykkt úrtök á vefsíðu sinni, www.skra.is
Að öðru leyti en hér greinir gilda ákvæði úrtakssamnings milli úrtaksaðila og Þjóðskrár Íslands.

Almennir skilmálar Þjóðskrár Íslands 

Lagaheimild skráningar