Athugasemd/endurmat fasteignamats

Athugasemd eða beiðni um endurmat fasteignamats

Afhendingarmáti

Birtist í pósthólfi viðkomandi á mínum síðum á Ísland.is

Afgreiðslutími:

Fer eftir eðli og umfangi, allt að 3 mánuðir

Verð:Gjaldfrjálst

Athugið

Fasteignamat er gangverð, umreiknað til staðgreiðslu, miðað við heimila og mögulega nýtingu á hverjum tíma, sem ætla má að eignin hefði í kaupum og sölum í febrúarmánuði næst á undan matsgerð, sbr. 1. mgr. 27. gr. laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001. 

Sé eldri húsum breytt, t.d. ef byggð hefur verið sólstofa við það þá breytist mat hússins vegna þess. Mat breytist einnig ef hlutfallstölur í fjöleignarhúsi breytast t.d. með gerð eignaskiptayfirlýsinga.

Beiðni um að endurmeta tekur bæði til gildandi mats og til fyrirhugaðs mats næsta árs, þegar það liggur fyrir.

Lagaheimild skráningar