Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í mars 2015

17.04.2015

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í mars 2015

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 143,5 stig í mars 2015 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,6% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 2,9% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 8,2%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í mars 2015.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 704 samningar, sem þinglýst var í mars 2015. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í mars 2015 eru því unnar upp úr 492 leigusamningum sem þinglýst var í mars 2015.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í mars 2015 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

2856

2344

2225

1749

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

2644

2280

1907

1683

Kópavogur

-

2163

1800

1694

Garðabær og Hafnarfjörður

-

1952

1783

1431

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

2034

1789

1691

Breiðholt

-

2115

1690

1676

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

1706

1337

Suðurnes

-

1480

1244

1078

Vesturland

-

1326

1163

1092

Vestfirðir

-

-

-

764

Norðurland nema Akureyri

-

-

1114

854

Akureyri

-

1683

1514

1267

Austurland

-

-

1216

1076

Suðurland

-

1711

1262

-

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka

Skrá mig á póstlista