Þjóðskrá18. september 2015

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í ágúst 2015

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 141,7 stig í ágúst 2015 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 2,3% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 3%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 141,7 stig í ágúst 2015 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 2,3% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 3%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í ágúst 2015.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 1.044 samningar, sem þinglýst var í ágúst 2015. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í ágúst 2015 eru því unnar upp úr 559 leigusamningum sem þinglýst var í ágúst 2015.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í ágúst 2015 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

2955

2429

2124

1624

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

2163

2155

1994

1768

Kópavogur

2290

1801

1772

1640

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2291

1947

1500

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

2162

1777

1765

Breiðholt

-

1954

1990

1520

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

1530

-

Suðurnes

1297

1478

1335

1073

Vesturland

-

-

1110

1042

Vestfirðir

-

-

-

709

Norðurland nema Akureyri

-

1248

-

715

Akureyri

1896

1880

1352

1268

Austurland

-

-

1024

-

Suðurland

-

1658

1221

1035

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar