Þjóðskrá17. ágúst 2016

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í júlí 2016

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 153 stig í júlí 2016 (janúar 2011=100) og hækkar um 2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 0,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 9,1%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 153 stig í júlí 2016 (janúar 2011=100) og hækkar um 2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 0,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 9,1%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júlí 2016.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 556 samningar, sem þinglýst var í júlí 2016. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júlí 2016 eru því unnar upp úr 348 leigusamningum sem þinglýst var í júlí 2016.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júlí 2016 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

-

2512

2563

2253

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

-

2588

2108

1838

Kópavogur

-

2242

2022

1881

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2368

1931

1389

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3269

2249

1871

1924

Breiðholt

-

2291

1790

-

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

-

-

Suðurnes

-

1725

1515

1221

Vesturland

-

-

1362

1108

Vestfirðir

-

-

-

761

Norðurland nema Akureyri

-

-

1144

1100

Akureyri

-

1714

1552

1460

Austurland

-

1566

1394

884

Suðurland

-

1719

1497

1168

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar