Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

21.03.2018

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 181,1 stig í febrúar 2018 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,9% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 1,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 10,4%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í febrúar 2018.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 578 samningar, sem þinglýst var í febrúar 2018. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í febrúar 2018 eru því unnar upp úr 417 leigusamningum sem þinglýst var í febrúar 2018.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í febrúar 2018 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

3508

2934

2762

2364

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

4109

2817

2609

2055

Kópavogur

3411

3125

2344

2183

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2843

2365

2074

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3021

2552

2370

1863

Breiðholt

-

2327

2230

2350

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

2222

2493

2291

Suðurnes

-

2191

1851

1493

Vesturland

-

1920

1660

-

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

1489

1353

1143

Akureyri

-

2246

1971

1535

Austurland

-

-

-

1166

Suðurland

-

1816

1332

1095

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka