Þjóðskrá18. júlí 2018

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í júní 2018

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 182,2 stig í júní 2018 (janúar 2011=100) og lækkar um 2,4% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 1,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 7%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 182,2 stig í júní 2018 (janúar 2011=100) og lækkar um 2,4% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 1,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 7,0%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júní 2018.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 584 samningar, sem þinglýst var í júní 2018. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júní 2018 eru því unnar upp úr 461 leigusamningum sem þinglýst var í júní 2018.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júní 2018 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

3540

2968

2550

2226

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

3645

2748

2474

2195

Kópavogur

3451

2839

2362

1984

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2872

2225

2176

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

2589

2048

2175

Breiðholt

-

2604

2550

1890

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

2115

1963

Suðurnes

-

2205

1839

1459

Vesturland

-

1774

1423

1388

Vestfirðir

-

-

-

801

Norðurland nema Akureyri

-

-

1258

1013

Akureyri

2786

2170

1918

1896

Austurland

-

1654

-

-

Suðurland

-

1983

1646

1335

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar