Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í júní 2019

17.07.2019

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í júní 2019

Mynd sem sýnir þróun vísitölu leiguverðs síðastliðna 12 mánuði

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 196,1 stig í júní 2019 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,4% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 7,6%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júní 2019.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 641 samningar, sem þinglýst var í júní 2019. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júní 2019 eru því unnar upp úr 529 leigusamningum sem þinglýst var í júní 2019.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júní 2019 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

3819

3145

2935

2553

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

3051

3037

2602

2014

Kópavogur

4384

2921

2439

1958

Garðabær og Hafnarfjörður

4512

2689

2453

2180

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3425

2620

2363

2250

Breiðholt

4102

3023

2597

2060

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

2515

2506

1966

Suðurnes

-

2166

1831

1654

Vesturland

-

1948

1743

1547

Vestfirðir

-

-

1529

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

-

1214

Akureyri

3033

2421

2052

1499

Austurland

-

1515

1571

-

Suðurland

-

2039

2270

1321

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Skrá á póstlista ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


    Til baka