Þjóðskrá21. ágúst 2019

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í júlí 2019

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 196 stig í júlí 2019 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 5,6%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Mynd sem sýnir þróun vísitölu leiguverðs síðastliðna 12 mánuði

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 196 stig í júlí 2019 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 5,6%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast sömu gögn á talnaefnissíðu ÞÍ.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júlí 2019.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 842 samningar, sem þinglýst var í júlí 2019. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júlí 2019 eru því unnar upp úr 604 leigusamningum sem þinglýst var í júlí 2019.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júlí 2019 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

4529

3203

2873

2421

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

4519

3148

2804

2341

Kópavogur

4078

2999

2416

2264

Garðabær og Hafnarfjörður

-

3008

2204

2174

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

2773

2426

2169

Breiðholt

3367

2831

2260

2076

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

2507

2457

Suðurnes

3747

2341

1709

1561

Vesturland

-

-

1719

1412

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

1876

1376

1186

Akureyri

3304

2436

1971

1734

Austurland

-

-

1623

1195

Suðurland

-

2076

1890

1418

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Skrá á póstlista ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar