Þjóðskrá22. janúar 2020

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í desember 2019

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 202 stig í desember 2019 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,6% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 1,2% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 4,3%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Mynd sem sýnir þróun vísitölu leiguverðs síðastliðna 12 mánuði

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 202 stig í desember 2019 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,6% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 1,2% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 4,3%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í desember 2019.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 546 samningar, sem þinglýst var í desember 2019. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í desember 2019 eru því unnar upp úr 416 leigusamningum sem þinglýst var í desember 2019.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í desember 2019 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

5265

3338

2897

2533

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

3515

3272

2709

2469

Kópavogur

-

3137

2349

2031

Garðabær og Hafnarfjörður

5413

2913

2400

1946

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

4387

3019

2668

2254

Breiðholt

-

2867

2522

2187

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

2534

-

Suðurnes

-

2288

1795

1339

Vesturland

-

1593

1860

-

Vestfirðir

-

-

-

1118

Norðurland nema Akureyri

-

-

1260

1070

Akureyri

3480

2440

1766

1796

Austurland

-

-

-

-

Suðurland

-

1996

2000

1475

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. 

Skrá á póstlista markaðsfrétta ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar