Þjóðskrá22. júlí 2020

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í júní 2020

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkar um 2,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 1,1% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 1,7%

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 199,5 stig í júní 2020 (janúar 2011=100) og hækkar um 2,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 1,1% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 1,7%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjaliEinnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júní 2020.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 805 samningar, sem þinglýst var í júní 2020. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júní 2020 eru því unnar upp úr 638 leigusamningum sem þinglýst var í júní 2020.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júní 2020 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Staður Stúdíó íbúð 2 herbergja 3 herbergja 4-5 herbergja
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4776 3291 2903 2380
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 5129 2991 2550 2274
Kópavogur 3009 2909 2480 2203
Garðabær og Hafnarfjörður 3225 2899 2605 2029
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur - 2844 2509 2324
Breiðholt - 2582 2629 2067
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2773 2769 1984
Suðurnes - 2509 1902 1586
Vesturland - 2097 1774 1666
Vestfirðir - - 1354 -
Norðurland nema Akureyri - 2219 - 1289
Akureyri 3129 2345 1989 1614
Austurland - 1792 1488 -
Suðurland 2721 2154 1803 1755

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ. 

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár Íslands.

Skoða nánar