Fasteignir21. júlí 2021

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu í júní 2021

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 201,3 stig í júní 2021 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,3% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 0,9%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 201,3 stig í júní 2021 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,3% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 0,9%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjaliEinnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júní 2021.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 647 samningar, sem þinglýst var í júní 2021. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júní 2021 eru því unnar upp úr 538 leigusamningum sem þinglýst var í júní 2021.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júní 2021 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4454 3307 2767 2546
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 4067 2978 2598 1771
Kópavogur 2975 2862 2550 2228
Garðabær og Hafnarfjörður 3421 2929 2645 2146
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur - 2786 2717 2255
Breiðholt 4351 2974 2560 1927
Kjalarnes og Mosfellsbær - - - 2381
Suðurnes 3138 2404 1941 1726
Vesturland - 2120 1679 1832
Vestfirðir - - 1564 -
Norðurland nema Akureyri - 1632 - 1023
Akureyri - 2461 1957 1952
Austurland - 1965 - -
Suðurland 2911 2440 1585 2004

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar