Fasteignir24. ágúst 2021

Vísitala leiguverðs hækkar um 1,3% á milli mánaða

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 203,9 stig í júlí 2021 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,3% frá fyrri mánuði.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 203,9 stig í júlí 2021 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 1,1% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 1,7%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali en hægt er að nálgast sömu upplýsingar í fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júlí 2021.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 542 samningar, sem þinglýst var í júlí 2021. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júlí 2021 eru því unnar upp úr 460 leigusamningum sem þinglýst var í júlí 2021.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júlí 2021 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.


Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 3795 3294 2966 2981
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 4568 3217 2542 2515
Kópavogur 3742 2705 2497 2341
Garðabær og Hafnarfjörður 4977 3305 2518 2286
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 4905 2949 2311 2366
Breiðholt 3536 3159 2653 2078
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2424 2385 -
Suðurnes - 2778 2038 1649
Vesturland - 1912 1909 1684
Vestfirðir - - - -
Norðurland nema Akureyri - - 1182 1429
Akureyri 3170 2371 2025 1836
Austurland - 1891 - -
Suðurland - 2514 1865 1671

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Hægt er að nálgast sömu upplýsingar í fasteignagátt Þjóðskrár.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar