Fasteignir20. október 2021

Vísitala leiguverðs lækkar um 0,8% á milli mánaða

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 206,1 stig í september 2021 og lækkar um 0,8% frá fyrri mánuði.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 206,1 stig í september 2021 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,8% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 2,4% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 2,6%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast hana á Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í september 2021.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 951 samningar, sem þinglýst var í september 2021. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í september 2021 eru því unnar upp úr 705 leigusamningum sem þinglýst var í september 2021.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í september 2021 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.


Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4091 3195 2951 2503
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 4099 3013 2570 2500
Kópavogur 2705 2941 2663 2412
Garðabær og Hafnarfjörður 3935 2951 2657 2275
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 3415 2932 2547 2282
Breiðholt 2906 2922 2572 2218
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2921 2566 2277
Suðurnes - 2566 1936 1474
Vesturland - 1966 1783 1481
Vestfirðir - - 1881 -
Norðurland nema Akureyri - - 1446 1238
Akureyri 2766 2347 2018 1853
Austurland - 1677 1847 -
Suðurland - 2245 2040 1697

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á Fasteignagátt Þjóðskrár.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar