Fasteignir17. nóvember 2021

Vísitala leiguverðs stendur í stað á milli mánaða

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 206 stig í október og stendur í stað frá fyrri mánuði.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 206 stig í október 2021 (janúar 2011=100) og stendur í stað frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 1% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 2,9%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Hægt er að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í október 2021.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 740 samningar, sem þinglýst var í október 2021. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í október 2021 eru því unnar upp úr 569 leigusamningum sem þinglýst var í október 2021.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í október 2021 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.


Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4268 3226 2906 2347
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 3999 2983 2579 2283
Kópavogur 3521 3097 2760 2559
Garðabær og Hafnarfjörður 4380 3089 2629 2364
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 3832 2857 2469 2198
Breiðholt 4401 2987 2594 1935
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2875 2837 2456
Suðurnes 3423 2220 2027 1508
Vesturland - 2124 1994 1758
Vestfirðir - - 2037 946
Norðurland nema Akureyri - - 1652 1391
Akureyri - 2358 1927 1717
Austurland - - 2235 -
Suðurland - 2617 2142 1641

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Hægt er að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar