Fasteignir21. janúar 2022

Síðastliðna 12 mánuði hækkaði vísitala leiguverðs um 4%

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 209,9 stig í desember 2021 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,7% frá fyrri mánuði.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 209,9 stig í desember 2021 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,7% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 1,8% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 4%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Hægt er að nálgast sömu upplýsingar á Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í desember 2021.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 612 samningar, sem þinglýst var í desember 2021. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í desember 2021 eru því unnar upp úr 441 leigusamningum sem þinglýst var í desember 2021.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í desember 2021 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.


Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4746 3314 2905 2671
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 3211 3113 2754 2460
Kópavogur - 3002 2588 2414
Garðabær og Hafnarfjörður 5095 2834 2778 2204
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur - 3077 2728 2481
Breiðholt - 2774 2456 2307
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2782 - -
Suðurnes - 2525 1924 1598
Vesturland - 2053 1981 1721
Vestfirðir - - - -
Norðurland nema Akureyri - - 1702 -
Akureyri 2696 2914 1974 -
Austurland - - 1772 -
Suðurland - 2194 1757 1574

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Hægt er að nálgast sömu upplýsingar á Fasteignagátt Þjóðskrár.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar