Fasteignir16. mars 2022

Vísitala leiguverðs íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu hækkar um 8,4% á 12 mánuðum

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 214,1 stig í febrúar 2022 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,9% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 2,7% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 8,4%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 214,1 stig í febrúar 2022 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,9% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 2,7% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 8,4%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali Hægt er að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í febrúar 2022.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 637 samningar, sem þinglýst var í febrúar 2022. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í febrúar 2022 eru því unnar upp úr 462 leigusamningum sem þinglýst var í febrúar 2022.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í febrúar 2022 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4632 3505 2826 2618
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 3311 3261 2776 3101
Kópavogur 3813 3069 2879 2337
Garðabær og Hafnarfjörður 4750 2942 2748 2291
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 3543 2869 2678 2270
Breiðholt 2640 3269 2772 2260
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2887 2141 -
Suðurnes 3108 3064 1835 1493
Vesturland - 2031 2017 1698
Vestfirðir - - - -
Norðurland nema Akureyri - 1936 1254 1533
Akureyri - 2480 1979 2159
Austurland - - 1530 1744
Suðurland - 2086 2061 1771

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. 

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar