Þjóðskrá16. ágúst 2022

Afgreiðsla Þjóðskrár lokar á Akureyri

Þjóðskrá mun ekki halda úti starfsstöð á Akureyri frá og með 1. september.

Lög um flutning fasteignaskrár frá Þjóðskrá til HMS voru samþykkt á Alþingi og tóku gildi 1. júlí síðastliðinn.
Í kjölfarið hefur rekstur fasteignaskrár ásamt ýmsum öðrum verkefnum verið færður frá Þjóðskrá til HMS. Þessi breyting hefur í för með sér tilfærslu starfsfólks á starfsstöð Þjóðskrár á Akureyri til HMS.

Vegna þessa mun Þjóðskrá ekki halda úti starfsstöð á Akureyri frá og með 1. september.

Vakin er athygli á að flestar umsóknir og tilkynningar um breytta skráningu er hægt er að finna á vef Þjóðskrár, www.skra.is. Þá er þjónustuver stofnunarinnar áfram starfrækt í Reykjavík og er opnunartími 10 – 15 alla virka daga. Utan opnunartíma bendum við á spjallmenni Þjóðskrár sem ætti að geta svarað helstu spurningum.

Register Iceland’s Akureyri Office Closes

As of 1 September 2022, Register Iceland will no longer have an office in Akureyri.

Parliament passed a law to transfer the property register from Register Iceland to the Housing and Construction Authority, and the law entered into force on 1 July of this year.Subsequently, the operation of the property register, along with a number of other support services, has been transferred from Register Iceland to the Housing and Construction Authority. This change will result in a transfer of staff from Register Iceland’s Akureyri office to the Housing and Construction Authority.

Because of this, Register Iceland will no longer have an office in Akureyri as of 1 September.

Persons who have to identify themselves because of a move to this country will report to the nearest police department.

Applicants for an identity card are referred to the District Commissioner in Akureyri.

Please note that most applications and notifications of a change in registration can be submitted on Register Iceland’s website, www.skra.is. Register Iceland’s customer service will continue to be operated in Reykjavik, and is open from 10 to 15 all working days. Outside these opening hours, Register Iceland’s chatbot should be able to answer most questions.

Zamknięcie biura Rejestru Islandii w Akureyri

Z dniem 1 września 2022 r. biuro Rejestru Islandii w Akureyri zostanie zamknięte.

Parlament przegłosował ustawę przenoszącą obowiązek rejestru nieruchomości z Rejestru Islandii na Urząd Mieszkalnictwa i Budownictwa. Ustawa weszła w życie 1 lipca bieżącego roku.W następstwie tej zmiany obsługa rejestru nieruchomości wraz z innymi usługami wsparcia została przeniesiona z Rejestru Islandii do Urzędu Mieszkalnictwa i Budownictwa. Personel biura Rejestru Islandii w Akureyri zostanie przeniesiony do Urzędu Mieszkalnictwa i Budownictwa.

W związku z tym 1 września biuro Rejestru Islandii w Akureyri zostanie zamknięte.

Osoby, które muszą się zarejestrować w związku z przeprowadzką do kraju powinny zgłosić się na najbliższym komisariacie policji.

Osoby wnioskujące o dowód osobisty powinny skontaktować się z Komisarzem Rejonowym w Akureyri.

Uwaga: większość wniosków i powiadomień o zmianach dotyczących rejestracji można złożyć na stronie Rejestru Islandii, www.skra.is. Dział obsługi Rejestru Islandii w Rejkiawiku będzie nadal czynny w dni robocze w godzinach 10.00–15.00. Poza godzinami pracy działu odpowiedzi na większość pytań udzieli czatbot Rejestru Islandii.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar