Fasteignir17. ágúst 2022

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu í júlí 2022

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 218,9 stig í júlí 2022 (janúar 2011=100) og stendur í stað frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,6% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 7,4%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 218,9 stig í júlí 2022 (janúar 2011=100) og stendur í stað frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,6% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 7,4%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júlí 2022.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 699 samningar, sem þinglýst var í júlí 2022. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júlí 2022 eru því unnar upp úr 471 leigusamningum sem þinglýst var í júlí 2022.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júlí 2022 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 5049 3437 3077 2998
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 4369 3237 3069 2628
Kópavogur 3336 3421 2695 2358
Garðabær og Hafnarfjörður 4712 3200 2830 2251
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur - 3060 2934 2467
Breiðholt 3658 2901 2742 2479
Kjalarnes og Mosfellsbær - - 2618 -
Suðurnes - 2805 2100 -
Vesturland - - 2227 1643
Vestfirðir - - - -
Norðurland nema Akureyri - - 2029 1301
Akureyri - 2549 2123 1847
Austurland - - - -
Suðurland - 2470 2158 2140

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar