Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna þessi kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki Þjóðskrár  þau réttindi sem kveðið er á um í 19. grein jafnréttislaga nr. 150/2020.

Þjóðskrá skal sjá til þess að starfsfólk sem starfar hjá stofnuninni fái greidd jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir störf sem teljast sambærileg og jafn verðmæt. Forsendur launaákvarðana eru í samræmi við launastefnu, kjara- og stofnanasamninga. Ákvörðun um kjör starfsmanna skal byggð á málefnalegum sjónarmiðum sem varða starfið og hæfniskröfur til þess. Þessi sjónarmið gilda hvort sem ákvörðun varðar laun, hlunnindi, lífeyris-, orlofs-, veikindaréttindi eða réttindi sem metin verða til fjár. Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo. Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og einstaklingar skulu fá greitt fyrir störf sín út frá verðmæti þeirra óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Þjóðskrá skuldbindur sig til að

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012 og öðlast vottun í samræmi við lög 56/2017 um jafnlaunavottun.
  • Setja fram jafnlaunamarkmið og rýna þau.
  • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem Þjóðskrá undirgengst varðandi meginregluna um að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
  • Framkvæma innri úttekt árlega og rýni stjórnenda.
  • Bregðast við frábrigðum með því að sinna stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Kynna jafnlaunastefnuna fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi. 

Jafnlaunavottun

Staðfesting á vottun jafnlaunastefnu

Skoða nánar